آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن

زمینه های تخصصی :

نساجی و پوشاک. چرم و پایپوش

نشانی آزمایشگاه :

بزرگراه فتح،خیابان خلیج فارس،کوچه توحید،ساختمان مهدی،طبقه دوم، واحد ۵ آروین ساتن

حوزه فناوری مرتبط :

  آزمایشگاه‎های حوزه فناوری پلیمر، لاستیک، رنگ و منسوجات

تجهیزات آزمایشگاه

 • آزمون بازیابی چروک

 • آزمون ثبات شستشویی

 • آزمون ثبات نوری

 • آزمون چسبندگی زیره به رویه کفش

 • آزمون خمش زیره کفش

 • آزمون درجه نفوذ

 • آزمون سایش لاستیک

 • آزمون کشش

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • سنجشگر ثبات رنگ پارچه در برابر عرق بدن

 • سنجشگر ثبات رنگ در مقابل مرسریزه کردن

 • سنجشگر رطوبت

 • سنجشگر میزان سایش و پرزدهی منسوجات

 • سنشجگر ثبات مالشی رنگ

 • ضخامت سنج چرم

 • گردبر

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)