آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۶۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سعید تقوایی گنجعلی
 • رابط آزمایشگاه : هنریک مارقاریان پکاچکی
 • تلفن : (۰۲۱)۴۴۷۸۷۹۰۳-(۰۲۱)۴۴۷۸۷۹۲۱
 • نمابر : ۴۴۷۸۷۹۰۳
 • http://WWW.RIERCO.NET
 • rierco.laboratory@gmail.com
زمینه های تخصصی : در زمینه ی آزمون های کنترل کیفیت لاستیک
نشانی آزمایشگاه : تهران –کیلومتر 17 اتوبان تهران –کرج –خروجی شهرک علم و فناوری –بلوار پژوهش –جنب پژوهشکده هواشناسی –انتهای کوچه
نشانی دفتر : تهران –کیلومتر 17 اتوبان تهران –کرج –خروجی شهرک علم و فناوری –بلوار پژوهش –جنب پژوهشکده هواشناسی –انتهای کوچه
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون جهندگی
 • آزمون خستگی
 • آزمون سختی سنجی دورومتر
 • آزمون کشش
 • آزمون مقاومت سایشی
 • آون
 • آون
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر گرانروی مونی
 • پرس هیدرولیک
 • رئومتر
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سیستم تست ازن
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • غلطک آزمایشگاهی
 • کوره الکتریکی
 • مخلوط کن لاستیک