مجموعه آزمایشگاه‌ها شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو/ایتراک

مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۶
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : حمید احتشام
 • رابط آزمایشگاه : وحید مقدم نیا
 • تلفن : ۴۴۹۰۴۱۴۱
 • نمابر : ۴۴۹۰۵۵۴۱
 • www.itrac.ir
 • info@itrac.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو/ایتراک

زمینه های تخصصی :

تست قطعات خودرو

نشانی آزمایشگاه :

تهران-کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج-جنب شرکت ساپکو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون اصطکاک پیچ

 • دستگاه اندازه گیر پروفیل سطح 

 • دستگاه اندازه گیری بافت سطحی 

 • دستگاه سنجشگر شکل سطح