آزمایشگاه ردیاب چشمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه شهید بهشتی

      • پژوهشکده علوم شناختی و مغز

زمینه های تخصصی :

ادراک و توجه بصری در علوم شناختی، نورومارکتینگ و ...

نشانی آزمایشگاه :

دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم شناختی و مغز- آزمایشگاه ردیاب چشمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • سیستم رهگیر چشمی