آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • غیر عضو
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : راضیه نمکی
 • تلفن : ۰۷۱۳۶۵۴۰۸۳۸
 • نمابر : ۰۷۱۳۶۵۴۰۶۲۱
 • http://www.eleplex.com
 • info@eleplex.com
زمینه های تخصصی : اجرای انواع آزمون های الکتریکی اجرای انواع آزمون های فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
نشانی آزمایشگاه : فارس، شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، خیابان تجارت شرقی، خیابان مخابرات، قطعه E2-79
نشانی دفتر : فارس، شیراز، بلوار چمران، خیابان محمودیه، کوچه 3، ساختمان سامان، طبقه اول
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون ترکینگ ولتاژ بالا و سایش
 • آزمون زبری
 • آزمون سختی بارکول
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون کشش
 • آزمون مقاومت خمش
 • آزمون مقاومت عایق
 • اسیلوسکوپ
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر ظرفیت الکتریکی و تانژانت دلتا
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری
 • پاشش نمک
 • پرس هیدرولیک
 • پیش تنش غوطه وری آب
 • پیش تنش مکانیکی حرارتی
 • ترازوی دیجیتال
 • دستگاه آزمون بار- زمان هسته مونتاژ شده
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • سنجشگر ولتاژ بالا(Hipot)
 • شبیه ساز خورشیدی لامپ زنون
 • ضخامت سنج
 • ضخامت سنج پوشش فراصوت
 • عیب یاب فراصوت