آزمایشگاه محاسباتی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : - ارائه خدمات پردازش موازی - بهینه سازی کدهای شبیه سازی نوشته شده - طراحی و اجرای کلاسترهای محاسباتی - ارائه خدمات نصب و راه اندازی نرم افزارهای پردازش موازی و محاسباتی - تولید نرم افزارهای شبیه سازی
نشانی آزمایشگاه : یزد-بلوار هفده شهریور-نبش شهید عابدی-مرکز رشد دانشگاه
نشانی دفتر : یزد، بلوار هفده شهریو، مرکز رشد دانشگاه
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • خدمات پردازش موازی(P.P.S)