آزمایشگاه آنالیز مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : امین بازیاری
 • رابط آزمایشگاه : شیوا انواری
 • تلفن : ۷۳۲۲ داخلی ۸۷۴۳
 • نمابر : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۹۵
 • anvari@iust.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

   • دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

زمینه های تخصصی :

نانو مواد -آنالیز های پایه مثل ,HPLC,GC,FTIR,DSC,TGA,TOC,BET,AFM

نشانی آزمایشگاه :

نارمک-خیابان فرجام-خیابان حیدر خانی-خیابان شهید ملک لو-درب جنوب-ساختمان مهندسی شیمی-طبقه اول -آزمایشگاه آناالیز مواد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آب مقطرگیر

 • آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • آسیاب جار

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آون خلاء

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر تراکم

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر گرانروی چرخشی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • پروب فراصوت

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور کارل فیشر

 • جک بتن شکن

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • همگن ساز فراصوت