آزمایشگاه شرکت کیمیا پژوه البرز

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت کیمیا پژوه البرز

زمینه های تخصصی :

کنترل کیفی مواد غذایی ، معتمد محیط زیست و خدمات بهداشت حرفه ای

نشانی آزمایشگاه :

 چهارمحال وبختیاری- شهرکرد فردوسی شمالی - خیابان فردوسی شمالی - ابتدای خیابان بسیج- آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز

نشانی دفتر :

 اصفهان- اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- پلاک 508

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آسیاب پودرساز

 • اندازه گیر چند پارامتر

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • انکوباتور 

 • پرس هیدرولیک

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • پمپ نمونه بردار هوا

 • تیتراتور 

 • سنجشگر صوت

 • سنجشگر گاز دودکش 

 • سیستم جریان تزریقی جیوه

  (FIMS)
 • شیکر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی