آزمایشگاه شیمی و پلیمر مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

سال تاسیس : ۱۳۷۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

زمینه های تخصصی :

شیمی و پلیمر پلیمرهای زیستی و هیدروژل فیزیک میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی صنایع غذایی

نشانی آزمایشگاه :

یزد-کیلومتر 15 جاده تفت-مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

نشانی دفتر :

...

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون ضربه

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون مقاومت سایشی

 • آسیاب چرخشی

 • آنالیز وزن سنجی گرمایی/حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (TGA/DTA)
 • آون خلاء

 • آون هات ست

 • اکسترودر تک پیچه

 • اکسترودر دو پیچه

 • اندازه گیر تراکم

 • اندازه گیر گرانروی مونی

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • برش دهنده دمبل

 • برش مقاطع نازک

 • پرس داغ

  (HP)
 • تبخیر کننده چرخان

 • ترا اهم متر

 • رئومتر

 • سختی سنج

 • سنجشگر دمای شکنندگی

 • سنجشگر شاخص اکسیژن حدی

  (LOI)
 • سنجشگر مقاومت به ترک تحت تنش محیطی

  (ESCR)
 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • سنجشگر ولتاژ بالا

  (HIPOT)
 • شبیه ساز خورشیدی لامپ زنون

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کدورت سنج

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • گرانول ساز

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • مخلوط کن توربو

 • مخلوط کن دو بازویی

 • مخلوط کن غلطکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)