آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : نرگس فلاح
 • رابط آزمایشگاه : الهام مفرح
 • تلفن : ۶۴۵۴۳۱۷۰
 • mofarrah@aut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   • دانشکده مهندسی شیمی

زمینه های تخصصی :

شیمیایی پتروشیمی نانو محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی- طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آون

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر گرانروی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور شیکردار

 • پروب فراصوت

 • پلاروگرافی 

 • پلاریمتر 

 • تبخیر کننده چرخان

 • تبخیر کننده چرخان

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کدورت سنج

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای