آزمایشگاه شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی کشاورزی موادمعدنی آب

نشانی آزمایشگاه :

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

نشانی دفتر :

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آسیاب

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اندازه گیر پی اچ و یون

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/دما

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دسیکاتور

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سنجشگر شیر

 • شمارنده سلولی سوماتیک

  (SCC)
 • طیف سنج نوری

 • مجموعه فیلتراسیون

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی