آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۷۸/۰۸/۳۰
زمینه های تخصصی : خدمات اندازه گیری و آزمون نیرو و گشتاور، سختی سنجی و مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی و دو بعدی
نشانی آزمایشگاه : تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54
نشانی دفتر : تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون زبری
 • آزمون ماکروسختی
 • آزمون میکروسختی ویکرز
 • اتوکلیماتور
 • اندازه گیری طول عمومی(ULM)
 • اندازه گیری طول عمومی(ULM)
 • اندازه گیری طول عمومی(ULM)
 • سنجشگر گردی
 • سیستم اندازه گیری ویدیویی
 • کانتورگراف
 • ماشین اندازه گیری مختصات(CMM)
 • ماشین اندازه گیری مختصات قابل حمل(Portable CMM)