آزمایشگاه شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)

سال تاسیس : ۱۳۷۸/۰۸/۳۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر)

زمینه های تخصصی :

خدمات اندازه گیری و آزمون نیرو و گشتاور، سختی سنجی و مهندسی معکوس و اسکن سه بعدی و دو بعدی

نشانی آزمایشگاه :

تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54

نشانی دفتر :

تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد ا زکنار گذر ایران خودرو خیابان احد گوچه رجایی غربی پلاک 54

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلیماتور

 • اندازه گیری مختصات

  (CMM)
 • دستگاه یونیورسال اندازه گیری طول

  (ULM)
 • دستگاه یونیورسال اندازه گیری طول

  (ULM)
 • دستگاه یونیورسال اندازه گیری طول

  (ULM)
 • سختی سنج ماکرو

 • سنجشگر زبری سطح

 • سنجشگر گردی

 • سنجشگر میکروسختی ویکرز

 • سیستم اندازه گیری تصویری

  (VMM)
 • کانتورگراف

 • ماشین اندازه گیری مختصات قابل حمل

  (Portable CMM)