آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
 • عضو قطعی
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : هوشنگ پرهام
 • رابط آزمایشگاه : پویا پرهام
 • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۲۱۶۱۵
 • نمابر : ۰۶۱-۳۳۳۲۱۶۱۵
 • Daplab1394@gmail.com
زمینه های تخصصی : آزمون های تخصصی مواد غذایی - آزمون های تخصصی آب، خاک و پسآب های صنعتی و بیمارستانی-
نشانی آزمایشگاه : استان خوزستان - اهواز- فرهنگشهر خیابان ساعی 7- - خیابان امنیت 2 - پلاک 13- جنب مجتمع میلاد
نشانی دفتر : استان خوزستان - اهواز- فرهنگشهر خیابان ساعی 7- - خیابان امنیت 2 - پلاک 13- جنب مجتمع میلاد
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پلاریمتر 
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • سانتریفیوژ
 • شوف بالن
 • شیکر
 • شیکر گردبادی
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • مایکروویو
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • همزن الکترومغناطیسی
 • هود لامینار