آزمایشگاه شرکت دانش آزمون پرهام جنوب

سال تاسیس : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : هوشنگ پرهام
 • رابط آزمایشگاه : پویا پرهام
 • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۲۱۶۱۵
 • نمابر : ۰۶۱-۳۳۳۲۱۶۱۵
 • Daplab1394@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت دانش آزمون پرهام جنوب

زمینه های تخصصی :

آزمون های تخصصی مواد غذایی - آزمون های تخصصی آب، خاک و پسآب های صنعتی و بیمارستانی-

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان - اهواز- فرهنگشهر خیابان ساعی 7- - خیابان امنیت 2 - پلاک 13- جنب مجتمع میلاد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری

  (EC/TDS/Salinity)
 • دستگاه کدورت سنج

 • سانتریفیوژ

 • شوف بالن

 • شیکر

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • مایکروویو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • همزن الکترومغناطیسی

 • هود لامینار