آزمایشگاه شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان

نشانی آزمایشگاه :

ااصفهان – خیابان جی – خیابان شهروند جنوبی –جنب کناف ایران- کدپستی 67311-81569

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون سایش لس آنجلس

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر درصد هوای بتن

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه جک بتن شکن

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه شیکر

 • دستگاه مغزه گیر بتن

 • دستگاه هات‌پلیت

 • کوره الکتریکی