آزمایشگاه
 • عضو آزمایشی
 • مرکزی ساوه ,
 • مدیر آزمایشگاه : لیلا احمدی
 • رابط آزمایشگاه : علی نورایی
سازمان مرتبط :
نشانی آزمایشگاه : استان مرکزی شهرستان ساوه شهرک صنعتی کاوه خیابان دوم شرکت عالیفرد(سن ایچ)
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پلاریمتر 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام آب
 • خلاء سنج
 • دماسنج دیجیتالی
 • دماسنج دیجیتالی
 • دیتالاگر
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر دی اکسید کربن(CO2 Analyzer)
 • سنجشگر رطوبت
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • فشارسنج شاره ای
 • کدورت سنج
 • کدورت سنج
 • کلنی شمار
 • کوره الکتریکی
 • کولیس دیجیتالی
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • نمونه بردار
 • نمونه بردار
 • نمونه بردار
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی