آزمایشگاه
 • عضو آزمایشی
 • آذربایجان شرقی تبریز ,
 • مدیر آزمایشگاه : فضه حیدری
 • تلفن : ۰۴۱۳۴۴۶۸۶۵۱
 • نمابر : ۰۴۱۳۴۴۶۸۶۵۱
نشانی آزمایشگاه : تبریز- منطقه صنعتی غرب- روبروی موتوژن – شهرک فناوری خودرو- ساختمان مرکزی – واحد 104
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب بندی
 • آزمون خستگی و دوام
 • آزمون ضربه
 • آزمون کشش
 • آون
 • گشتاورسنج