مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۶۸
 • عضو آزمایشی
 • خراسان رضوی قوچان ,
 • مدیر آزمایشگاه : حکیم زمانی
 • رابط آزمایشگاه : حکیم زمانی
 • تلفن : ۰۵۱۴۷۰۱۱۱۹۶-۰۵۱۴۷۰۱۱۲۰۱-۰۵۱۴۷۰۱۱۲۳۹
 • نمابر : ۰۵۱۴۷۰۱۱۰۱۰
 • http://www.iauq.ac.ir
 • hakimzamany@yahoo.com
زمینه های تخصصی : آب، خاک و محیط زیست نفت، گاز و ذغال سنگ
نشانی آزمایشگاه : استان خراسان رضوی- قوچان کیلومتر چهار جاده قوچان- مشهد مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
نشانی دفتر : *قوچان کیلومتر چهار جاده قوچان مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان-مجتمع آزمایشگاههای واحد قوچان
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون انعقاد
 • آسیاب چرخشی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آون
 • آون خلاء
 • اتوکلاو
 • اتولب
 • الک لرزان
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر کل جامدات محلول(TDS Meter)
 • اندازه گیر گرانروی چرخشی
 • اندازه گیر گرانروی چرخشی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر نقطه ذوب
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری نفوذ پذیری گاز
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • برج تقطیر سینی دار
 • برج جذب
 • برش دهنده مغزه
 • پایلوت الکتروکواگولاسیون
 • پایلوت بیوگاز
 • پایلوت تبادل یون
 • پایلوت تصفیه آب
 • پایلوت تصفیه بی هوازی با جریان رو به بالا(UASB)
 • پایلوت غشائی
 • پایلوت گندزدایی
 • پایلوت لجن فعال
 • پایلوت مغناطیسی
 • پتانسیواستات
 • پلاروگرافی 
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • تبخیر کننده چرخان
 • تخلخل سنج هلیومی
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی گل
 • حمام آب
 • حمام سردکننده گردشی
 • حمام فراصوت
 • خشک کن دوار
 • راکتور فتو کاتالیستی
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا
 • سنجشگر بافت
 • سنجشگر رطوبت
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • سنجشگر گاز احتراقی
 • شیکر روتاتور
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی
 • فیلتر پرس
 • قیف مارش
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کلرسنج
 • کوره الکتریکی
 • کیت ریتورت روغن و آب
 • کیت سند کانتنت
 • مخلوط کن
 • مغزه گیر سنگ
 • میکروسکوپ بیولوژیکی
 • میکروسکوپ بیولوژیکی
 • میکروسکوپ نور قطبیده شده
 • میکروسکوپ استریو
 • نورسنج شعله‌ای 
 • همگن ساز
 • همگن ساز فراصوت