مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شیراز

   • پژوهشکده فناوری نانو

زمینه های تخصصی :

تحقیقات و پژوهش ارائه خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

شیراز - بلوار دانشجو - میدان ارم - پردیس ارم- ساختمان جهان پارس - پژوهشکده فناوری نانو

نشانی دفتر :

شیراز-بلوار جام جم، ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جرمی

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)