آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

سال تاسیس : ۱۳۸۳

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

   • پژوهشکده تکنولوژی تولید

    • مرکز خدمات تخصصی شیمی

زمینه های تخصصی :

آنالیز شیمیایی آب، آنالیز شیمیایی و بیوشیمیایی پساب و فاضلاب، آنالیز شیمیایی خاک و کود، آنالیز شیمیایی مصالح ساختمانی و مواد معدنی، اندازه گیری فلزات سنگین، پایش هوای پاک و ذرات محیطی و پایش غلظت گازهای دودکش

نشانی آزمایشگاه :

اهواز – میدان دانشگاه- درب قدیم دانشگاه شهید چمران- جنب خبرگزاری ایسنا – مرکز خدمات تخصصی شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

نشانی دفتر :

اهواز - کوی پردیس - جنب مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان - کوچه پژوهش - پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاددانشگاهی خوزستان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجش کیفیت هوا

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • کوره الکتریکی