آزمایشگاه مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمود اشرفی زاده
 • رابط آزمایشگاه : مرضیه بامداد
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۲۴
 • نمابر : ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۱۹
 • nhpcc@of.iut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

زمینه های تخصصی :

محاسبات پیشرفته در زمینه‌های علوم و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

نشانی دفتر :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)