مجموعه آزمایشگاه‌ها شرکت رهپویان دانش کولاک

سال تاسیس : ۱۳۹۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت رهپویان دانش کولاک

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی

نشانی آزمایشگاه :

تهران-کیلومتر 4 جاده قدیم کرج،بعداز پل شیر پاستوریزه ،خیابان فتح 9،پلاک 42،طبقه 2

نشانی دفتر :

تهران-کیلومتر 4 جاده قدیم کرج،بعداز پل شیر پاستوریزه ،خیابان فتح 9،پلاک 42،طبقه 3

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • تیتراتور پتانسیومتری

 • تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری فیبر خام

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه سنجش پایداری اکسایشی روغن‌های طبیعی و چربی‌ها

 • دستگاه سنجشگر نیتروژن دوماس

 • دستگاه کرایوسکوپ

 • راکتور آزمون اکسیداسیون تسریع شده (اکسی تست)

 • سانتریفیوژ ژربر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )