مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۷۷

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تخصصی :

آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی، سموم و آلاینده ها در نمونه‌های مختلف زیستی، مواد غذایی، دارویی، آب و پساب، خاک و سنگ، بافتهای گیاهی و جانوری

نشانی آزمایشگاه :

کرج - کیلومتر 10 اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی- پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی -دفتر تهران:66969577 و 66969578

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )