مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • عضو قطعی
 • یزد یزد ,
 • مدیر آزمایشگاه : سیدحسین میرجلیلی
 • رابط آزمایشگاه : سمیرا میرجلیلی
 • تلفن : ۰۳۵۳۸۲۵۱۳۵۸ 
 • نمابر : +۹۸-۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۹
 • http://www.absarkavir.com
 • absarkavir@ystp.ac.ir
زمینه های تخصصی : آب، خشکسالی، محیط زیست و فناوری نانو.
نشانی آزمایشگاه : یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر
نشانی دفتر : یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون انعقاد
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز مواد غذایی
 • آنالیز مواد غذایی
 • آنالیز مواد غذایی
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • الک
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاریمتر 
 • پلاریمتر 
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • پمپ نمونه برداری گاز
 • پمپ هوادهی آبزیان
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام روغن
 • رسوب شیمیایی بخار(CVD)
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سیستم مکان ‌یاب جهانی(GPS)
 • شیکر
 • شیکر
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • عصاره گیر
 • عصاره گیر
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کلنی شمار
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی