مجموعه آزمایشگاه‌ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

زمینه های تخصصی :

آب - خشکسالی - محیط زیست - فناوری نانو - بیوتکنولوژی - کشاورزی - کود - صنایع غذایی - معدن

نشانی آزمایشگاه :

یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

نشانی دفتر :

یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الک

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه آنالیز خوراک دام و طیور

 • دستگاه آنالیز خوراک دام و طیور

 • دستگاه آنالیز خوراک دام و طیور

 • دستگاه آنالیز مواد غذایی

 • دستگاه آنالیز مواد غذایی

 • دستگاه آنالیز مواد غذایی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه پمپ نمونه برداری گاز

 • دستگاه پمپ هوادهی آبزیان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج نوری دو پرتویی مرئی-فرابنفش

 • دستگاه طیف سنج نوری مرئی-فرابنفش

 • دستگاه عصاره گیر

 • دستگاه عصاره گیر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی