مجموعه آزمایشگاه‌ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

زمینه های تخصصی :

آب - خشکسالی - محیط زیست - فناوری نانو - بیوتکنولوژی - کشاورزی - کود - صنایع غذایی - معدن

نشانی آزمایشگاه :

یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

نشانی دفتر :

یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آزمون انعقاد

 • آنالیز خوراک دام و طیور

 • آنالیز خوراک دام و طیور

 • آنالیز خوراک دام و طیور

 • آنالیز مواد غذایی

 • آنالیز مواد غذایی

 • آنالیز مواد غذایی

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • الک

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پلاریمتر 

 • پلاریمتر 

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • پمپ نمونه برداری گاز

 • پمپ هوادهی آبزیان

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام روغن

 • رسوب شیمیایی بخار

  (CVD)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • سنجشگر گاز دودکش 

 • سنجشگر گاز دودکش 

 • سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • شیکر

 • شیکر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • طیف سنج نوری

 • عصاره گیر

 • عصاره گیر

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کلنی شمار

 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات‌پلیت

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی