آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زمینه های تخصصی :

ساخت ادوات نانوالکترونیک و اکترومکانیم

نشانی آزمایشگاه :

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد- آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه زدایش یونی واکنش پذیر

  (RIE)
 • دستگاه سنجشگر پارامتر

 • دستگاه ضخامت سنج سوزنی

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی

  (STEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروطیف سنج رامان