آزمایشگاه آنالیز آنتی باکتریال پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

   • پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، میدان پونک، بلوار همیلا، خیابان اورگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ساختمان شماره 2 ، طبقات 1- و 2- ، پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه میکروسکوپ بیولوژیکی

 • دستگاه هود شیمیایی

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال

 • یخچال فریزر