مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • مازندران بابل ,
 • مدیر آزمایشگاه : محسن جهانشاهی
 • رابط آزمایشگاه : محمد حسن شاهوی
 • تلفن : ۰۱۱۳۲۳۲۰۳۴۲
 • نمابر : ۰۱۱۳۲۳۲۰۳۴۲
 • nano.nit.ac.ir
 • nano@nit.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

زمینه های تخصصی :

نانوبیوتکنولوژی، نانوغشا و نانومحاسبات

نشانی آزمایشگاه :

بابل، خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - پژوهشکده فناوری نانو - کد پستی: 71167-47148

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پرس گرم

  (HP)
 • پروب فراصوت

 • پمپ پریستالتیک

 • پمپ پریستالتیک

 • پمپ پریستالتیک

 • پمپ پریستالتیک

 • پمپ خلاء بالا

 • پمپ خلاء بالا

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون اسمز مستقیم

 • دستگاه آزمون جداساز ی گاز غشایی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

  (RO)
 • دستگاه جاذب گاز

 • دستگاه فیلتراسیون انتها بسته

 • دستگاه فیلتراسیون جریان عرضی

 • دستگاه کنترل کننده دما

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه ساز پلیمری

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه مولد فیبر توخالی

  (HFG)
 • دستگاه همگن ساز

 • راکتور بی هوازی

 • راکتور ناپیوسته

  (BR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر با قابلیت کنترل دما

  (ThermoShaker)
 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره لوله ای

 • مایکروویو

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود میکروبی