شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو مراحل اخذ استاندارد ISO9001:2008 را با موفقیت پشت سر گذاشت. در راستای بهبود مستمر عملکرد شبکه و افزایش رضایتمندی مشتریان، شبکه آزمایشگاهی اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso 9001:2008 نموده است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو مراحل اخذ استاندارد ISO9001:2008 را با موفقیت پشت سر گذاشت. در راستای بهبود مستمر عملکرد شبکه و افزایش رضایتمندی مشتریان، شبکه آزمایشگاهی اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso 9001:2008 نموده است.
بر اساس نظام‌نامه کیفیت، مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به سه دسته؛ آزمایشگاه‌های عضو، مشتریان آزمایشگاه‌های عضو و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تقسیم شده‌اند که شبکه موظف است بر اساس استاندارد ISO9001:2008 بایدها و الزاماتی که برای تامین نیازمندی‌ها و انتظارات مشتریان و مدیریت بر کیفیت لازم است را رعایت نماید.
بر این اساس اهداف کلان شبکه که خود را در قبال آنها متعهد می‌داند عبارتند از:
• استفاده بهینه از منابع و زیر ساخت‌های آزمایشگاهی موجود حوزه فناوری نانو؛
• ارتقاء رضایت مشتریان و شهروندان از خدمات آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو؛
• افزایش کارائی (کمیت) و اثر بخشی (کیفیت) خدمات آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو؛
• ارتقای سطح علمی و آگاهی کارشناسان مراکز آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو؛ و
• به اشتراک‌گذاری توانمندی‌های مراکز آزمایشگاهی در حوزه فناوری نانو.
 
گفتنی است،‌ ISO9001:2008 یک سیستم مدیریت کیفیت است که با تمرکز بر کل سیستم کیفیت در هر سازمان تولیدی یا خدماتی، با هر نوع فعالیت و با هر تعداد پرسنل، قابل بکارگیری و پیاده‌سازی است و تمرکز بر کل سیستم کیفیت در مراحل مختلف تولید یا عرضه خدمات را در دستور کار خود دارد. این استاندارد با استفاده از جدیدترین مفاهیم مدیریت و بکارگیری تجربیات جهانی، اشتغال ذهنی مدیران را کاهش داده و سیستمی هدفمند را طراحی می‌کند که قادر است سازمان را بدون نیاز به نظارت مستقیم هدایت کند.
کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code