دومین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی براساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394 انجام پذیرفت. در این رتبه‌بندی،«مرکز پژوهش متالورژی رازی»،«مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «مجموعه آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

رتبه‌های چهارم تا دهم آزمایشگاه‌های برتر شبکه را نیز به‌ترتیب، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا، پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران، پژو‌هشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد وآزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.
لازم به ذکر است که در شاخص مشتری مداری و کارکرد «مرکز پژوهش متالورژی رازی» به ترتیب با کسب 96/20 و 98/28 درصد و در شاخص همکاری‌های شبکه‌ای نیز «پژوهشگاه مواد و انرژی» با 63/04 درصد، بهترین عملکرد را داشته‌اند.
شایان ذکر است این رتبه‌بندی براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های شبکه و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» انجام می‌شود. هدف از این ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگا‌ه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی براساس شاخص‌های کمی و کیفی در بخش خدمات آزمایشگاهی، ایجاد انگیزه و تشویق آنها به منظور افزایش کمی و بهبود کیفیت خدمات است. براساس نتایج این ارزیابی، در سال 1394 درآمد مراکز عضو شبکه در حدود 400 میلیارد ریال است که در ازای ارائه حدود 1 میلیون خدمت به مشتریان بوده است.
فهرست کامل نتایج دومین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی از اینجا قابل دریافت است.
کلمات کلیدی : ارزیابی آزمایشگاه‌ها,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code