چهار کارگاه آموزشی در حوزه زیست‌فناوری در دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی دی ماه سا ل جاری برگزار خواهد شد.

آزمایشگاه فارماسیوتیکال نانوتکنولوژی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 3 و 4 دی ماه میزبان کارگاه تئوری و عملی بررسی روش های انتقال ژن با استفاده از نانوذرات است.

 محورهای این کارگاه عبارتند از:

1)      معرفی انواع نانوحامل های مورد استفاده در ژن درمانی

2)      آموزش عملی ساخت نانوذرات حاوی ژن (کشت باکتری، استخراج پلاسمید، ساخت نانوذرات کینوزان حاوی ژن)

3)      ارزیابی نانوذرات حامل ژن به صورت عملی:

Ø      بررسی خصوصیات فیزیکی نانوذرات با استفاده از Dynamic light scattering

Ø      بررسی میزان بارگذاری ژن با استفاده از روش Gel retardation

Ø      بررسی سمیت سلولی با استفاده از روش MTT assay

Ø      بررسی میزان اندوسیتوز به داخل سلول با استفاده از میکروسکوپ کانفوکال

 

کارگاه دوم که به صورت تئوری و عملی برگزار می‌شود، استفاده از نانوذرات لیپیدی و میسل در دارورسانی نوین بوده که توسط مرکز تحقیقات نانوفناوری در تاریخ‌ 10 و 11 دی  ماه برگزار خواهد شد.

محورهای این کارگاه نیز عبارتند از:

Ø      معرفی انواع نانوذرات لیپیدی و میسل و کاربرد آن ها در دارورسانی

Ø      معرفی انواع روش های موجود برای ساخت نانوذرات لیپیدی

Ø      آموزش عملی ساخت نانو ذرات لیپوزومی به روش لایه نازک

Ø      آموزش عملی ساخت نانو میسل های پلیمری به روش تبخیر حلال

Ø      آموزش عملی بررسی میزان سمیت سلولی و برداشت سلولی نانوذرات لیپوزومی و میسل

 

 

17 و 18 دی ماه نیز  مرکز تحقیقات نانوفناوری میزبان کارگاه تئوری و عملی کاربرد نانوذرات پلیمری و پروتئینی در دارورسانی نوین

با محورهای ذیل است:

Ø      معرفی انواع نانوذرات پلیمری و پروتئینی و کاربرد آنها در دارورسانی

Ø      معرفی انواع روش های ساخت و ارزیابی نانوذرات پلیمری و پروتئینی

Ø      آموزش عملی ساخت نانوذرات PLGA و ارزیابی اندازه و بار ذرات با استفاده از Dynamic light scattering

Ø      آمورش عملی ساخت نانوذرات ابریشم با استفاده از روش Dissolvation

Ø      بررسی سمیت سلولی با استفاده از روش MTT assay

Ø      بررسی میزان اندوسیتوز به داخل سلول با استفاده از میکروسکوپ کانفوکال

 

24 و 25 دی ماه نیز کارگاه دیگری توسط مرکز تحقیقات نانوفناوری با عنوان تئوری و عملی کشت سلول با موضوعات زیر برگزار خواهد شد:

Ø      کلیات کشت سلول

Ø      آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد نیاز در اتاق کشت

Ø      آشنایی عملی با وسایل مورد نیاز در اتاق کشت

Ø      آمورش عملی نحوه کار در اتاق کشت

Ø      آموزش پاساژ سلول و بارگذاری سلول برای بررسی سمیت سلولی

Ø      آموزش عملی فریز و دفریز کردن سلول و بررسی سمیت سلولی

Ø      آموزش عملی روش های cell-seeding

 

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code