سی‌ و هشتمین فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران ویژه تابستان 1401 منتشر شد. در این شماره مقالات مختلفی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی درج شده است.

در شماره سی‌ و هشتم فصلنامه دانش ‌آزمایشگاهی ایران مطالب متنوعی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی درج شده است. در این شماره خبر، آزمایشگاه های توانمند در ارایه خدمات کارآمد معرفی شدند؛ جدیدترین رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی، درج شده است.

 

همچنین شش مقاله تخصصی در حوزه‌های الزامات تولید، شناسایی قطعی مواد، میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون، کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری، تعیین مدول الاستیسیته و بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی در این شماره آمده است. عناوین مقالات این شماره عبارتند از:

 

- الزامات تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک؛

 

- شناسایی قطعی مواد با استفاده از فلورسانس پرتو ایکس (XRF)؛

 

- میکروسکوپ روبشی لیزری هم کانون (کانفوکال)؛

 

- کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری محیطی درجا (به هنگام) مجهز به سلول مایع در حوزه های مختلف (بخش اول)  (TEM)؛

 

- تعیین مدول الاستیسیته با تکیه بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای؛

 

- بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از GC-MS.

 

سی و هشتمین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد

 

فصلنامه دانش آزمایشگاهی در ماه آخر هر فصل منتشر می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی در پایگاه اینترنتی این فصلنامه به نشانی www.IJLK.ir در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی,فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران,معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code