مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران، با تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی و ارائه انواع آزمون‌ ها، زمینه را برای توسعه پژوهش‌ها و پروژه‌های فناورانه در این حوزه فراهم می‌کند

محمدعلی کرم بیگی مدیر مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشگاهی عنوان کرد: مرکز تحقیقات نفت تهران به‌عنوان بازوی تحقیقات صنعتی در دانشگاه صنعت نفت ذیل وزارت نفت، با هدف انجام و توسعه تحقیقات بنیادی و کاربردی، فعالیت دارد. این مرکز با‌ برخورداری‌ از‌ تجهیزات‌ آزمایشگاهی و‌ فناورانه‌ کارآمد‌،‌ هم‌سو‌ با‌ سیاست‌های‌ کلان‌ کشور‌ با فعالیت های علمی و پژوهشی خود در‌ راستای توسعه صنعت کشور گام برمی‌دارد.

 

وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات نفت عنوان کرد: در این مرکز ضمن فراهم کردن محیط مناسب برای تولید، انتقال و بومی سازی دانش فنی، انجام پروژه های تحقیقاتی برای صنعت نفت کشور و فراهم کردن امکانات پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای بالادستی نفت، بستر تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی و مراکز صنعتی دیگر نیز فراهم شده است.

 

این فعال حوزه پژوهش، با اشاره به خدمات پژوهشی و مشاوره این مرکز عنوان کرد: از طرح‌های پژوهشی انجام شده در این مرکز می‌توان به بررسی روش های ازدیاد برداشت پایه آبی و پایه گازی، بررسی روش های ازدیاد برداشت شیمیایی، بررسی رسوب آسفالتین در فرآیند تزریق گاز، بررسی و تعیین محتوای رسوب آسفالتین در نفت و بررسی مقدار رسوب آسفالتین در شرایط مختلف اشاره کرد.

 

آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت

کرم بیگی با اشاره به فعالیت‌ها بر بستر آزمایشگاه ازدیاد برداشت نفت عنوان کرد: این آزمایشگاه شامل دستگاه سیلابزنی مغزه و دستگاه میکرومدل است. این دستگاه‌ها برای بررسی روش‌های ازدیاد برداشت نفت طراحی شده است.

 

 

وی با اشاره به ارائه خدمات آزمایشگاهی با دستگاه سیلاب‌زنی مغزه برای انجام آزمایشات ازدیاد برداشت در مغزه های مختلف گفت: در این آزمایشات رفتار و نحوه تاثیر سیالات مختلف در مغزه سنگ مخزن بررسی می‌شود. این دستگاه امکان انجام آزمایشات تزریق آب، تزریق گاز و تزریق مواد شیمیایی بصورت تزریق پیوسته و یا متناوب را دارد.

 

مدیر مدیر مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران با اشاره به انجام خدمات آزمایشگاهی سیالات، با استفاده از دستگاه میکرومدل، عنوان کرد: دستگاه میکرومدل به منظور بررسی رفتار سیالات مخزن در مقیاس میکروسکوپی طراحی و استفاده شده است.

 

کرم بیگی ادامه داد: این دستگاه توانایی بررسی و مشاهده رفتار سیالات درون حفره های سنگ مخزن با الگوهای مختلف و همچنین واکنش بین سیالات متفاوت را دارا است. از جمله کاربردهای این دستگاه می‌توان به بررسی روش های ازدیاد برداشت نفت بخصوص روش های شیمیایی اشاره کرد.

 

وی با اشاره به ارائه خدمات در حوزه رسوب با بهره‌گیری از آزمایشگاه آسفالتین گفت: این دستگاه با هدف بررسی رفتار تشکیل رسوب آسفالتین، درون سیال مخزن طراحی شده است. با استفاده از این دستگاه می توان نقطه شروع تشکیل رسوب آسفالتین درون سیال نفت و شرایط ترمودینامیکی متناظر با آن را بررسی کرد.

 

این فعال حوزه پژوهش با اشاره به ارائه این خدمات بر بستر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی عنوان کرد: مهم‌ترین ویژگی که در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مشاهده می‌شود پیگیری و چابکی است که در نظام اداری کمتر می‌توان یافت. اگر شبکه بتواند با برگزاری مستمر نشست های کاری به تعامل دو کسب‌وکار مختلف کمک کند، موفق خواهد شد که نقش پررنگی درحوزه پژوهش های دانشگاهی و صنعتی ایفا کند.

 

کرم بیگی از  برگزاری دوره‌های آموزشی در این مجموعه تحقیقاتی گفت و عنوان کرد: با توجه به دسترسی مرکز تحقیقات نفت تهران به‌عنوان یک مجموعه دانشگاهی به استادان دانشگاه و متخصصین صنعت نفت، ظرفیت مناسبی برای برگزاری دوره های صنعتی وجود دارد. بعنوان مثال می‌توان به دوره های آموزشی مدیریت پروژه در صنعت نفت، آموزش نرم افزارهای مورد نیاز در صنایع بالادستی نفت و دوره های مختلف ارزیابی سنگ و سیال اشاره کرد.

 

کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی,صنعت نفت,دانشگاه تهران ‏

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code