کارگزاران اجرایی
کارگزاران اجرایی شبکه آزمایشگاهی
 
شبکه آزمایشگاهی به منظور توسعه فعالیت‎ها و ایجاد تمرکز و تخصصی سازی در ارایه خدمات متنوع به آزمایشگاه‎ها، پژوهشگران، صنعتگران و همچنین سازمان‎های بالادستی کشور، از کارآفرینی و ایجاد کسب‎وکارهای کوچک از سوی مراکز عضو شبکه در این زمینه، حمایت کرده است. کارگزاری‎های اجرایی شبکه در زمینه‎های مختلف در ادامه معرفی شده‎اند.

- تأمین نمونه‎های مرجع کالیبراسیون، مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمون‎های مهارت
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b777.png&p2=static_page&p3=26&p4=1
شماره تماس: 22653289 (021)
 
 
- نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b287.png&p2=static_page&p3=26&p4=1
شماره تماس: 88092597 و 88092257 (021)
 
 
- ارایه خدمات آزمایشگاهی در سراسر کشور
filereader.php?p1=main_277744862014078b263d9006acf15769.png&p2=static_page&p3=26&p4=1
شماره تماس: 66582359 (021)