کسب امتیاز در باشگاه مشتریان

با کسب امتیاز در باشگاه مشتریان، اعتبار هدیه دریافت کنید

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان، امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.

در این طرح هر یک از اعضای باشگاه مشتریان بابت فعالیت خود در باشگاه، امتیازی را کسب نموده و این امتیاز، قابل تبدیل به اعتبار ( گرنت) خدمات آزمایشگاهی است.

سرفصل امتیازات:

1- امتیاز عضویت در باشگاه مشتریان - ویژه اعضای جدید

( عضویت در باشگاه مشتریان معادل دو امتیاز است )

2- امتیاز حاصل از سهم مشتری بابت دریافت خدمات اعتباری

( هر 500 هزار تومان سهم پرداختی مشتری از محل دریافت خدمات اعتباری معادل یک امتیاز است)

3- امتیاز معرفی عضو جدید 

( اعضای باشگاه مشتریان می توانند کد معرف خود را در اختیار افرادی قرار دهند که به تازگی قصد دارند عضو باشگاه مشتریان شوند؛ امتیاز معرفی عضو جدید به باشگاه معادل 3 امتیاز است)

مرحله اول: ورود به پنل شخصی در باشگاه مشتریان

مرحله دوم: انتخاب گزینه «نمایش کد معرف شما» مطابق تصویر زیر

مرحله سوم: دریافت کد معرف اختصاصی مطابق تصویر زیر

نکته: هر امتیاز معادل 300 هزار ریال، اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی است.
نکته: حداقل امتیاز برای تبدیل به اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی 10 امتیاز است.