میکروسکوپی نیروی تشدید مغناطیسی (MRFM)، گونه‎ای از میکروسکوپی پروبی روبشی است که قابلیت تهیه تصویر سه‌بعدی روش تصویر برداری تشدید مغناطیسی را با حساسیت و توان تفکیک بالای میکروسکوپ نیروی اتمی تلفیق می‌نماید.

محققین در نانوفناوری و زیست‌شناسی مولکولی، اغلب به دلیل عدم توانایی مشاهده اتم‎ها و مولکول‌ها با توان تفکیک بالا به‌ویژه به‌صورت سه‌بعدی، به شدت محدود بوده‌اند. میکروسکوپی نیروی تشدید مغناطیسی (MRFM)، گونه‎ای از میکروسکوپی پروبی روبشی است که قابلیت تهیه تصویر سه‌بعدی روش تصویر برداری تشدید مغناطیسی را با حساسیت و توان تفکیک بالای میکروسکوپ نیروی اتمی تلفیق می‌نماید. در MRFM، برهم‌کنش نیروهای بین میدان مغناطیسی گرادیانی سوزن میکرومگنت و اسپین هسته‌های اتم‌های سطح نمونه، آشکارسازی می‎شود.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code