طیف‌سنجی تونل‌زنی روبشی روش آزمایشگاهی قوی در میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی است که بررسی چگالی حالت‌های انرژی و گاف نواری سطوح و مواد روی آنها را در مقیاس اتمی ممکن می‌کند.

طیف‌سنجی تونل‌زنی روبشی روش آزمایشگاهی قوی در میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی است که بررسی چگالی حالت‌های انرژی و گاف نواری سطوح و مواد روی آنها را در مقیاس اتمی ممکن می‌کند. همچنین اطلاعات مهمی را در رابطه با توزیع خاص سیستم‌های الکترونی در اختیار قرار می‌دهد. به طور کلی STS، در حالت جریان ثابت با اعمال بایاس سوزن – نمونه، بررسی تغییرات و انجام اندازه گیری موضعی جریان تونلی، اندازه گیری هدایت تونلی(dI/dV) و مواردی دیگر را در بردارد.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code