توموگرافی الکترونی یکی از روش‌های تصویربرداری سه بعدی از نمونه‌های مختلف است.

توموگرافی الکترونی یکی از روش‌های تصویربرداری سه بعدی از نمونه‌های مختلف است. نمونه‌های زیستی را که اغلب دارای ساختار آمورف هستند، با استفاده از این روش می‌توان به صورت سه‌بعدی تصویربرداری نمود. در حال حاضر، نیاز جدی برای بهبود روش‌های تصویربرداری سه بعدی با توموگرافی وجود دارد. در این مقاله، قابلیت‌ها و محدودیت‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری برای توموگرافی از نمونه‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code