میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو، نوعی میکروسکوپ نیروی اتمی است که امکان تصویربرداری حوزه های فروالکتریک را با توان تفکیک جانبی چند نانومتری فراهم می کند.

میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو، نوعی میکروسکوپ نیروی اتمی است که امکان تصویربرداری حوزه های فروالکتریک را با توان تفکیک جانبی چند نانومتری فراهم می کند.

انواع مختلفی از میکروسکوپ PFM  ساخته شده که به طور قابل توجهی برای اندازه گیری  در مقیاس نانو تأثیرگذار بوده است. در این مقاله سعی شده است حالت های پیشرفته PFM،  محدودیت های روش های متداول و راه حل های آنها بیان شود. 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code