کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن فراهم می‌کند.

کروماتوگرافی مایع - طیف سنج جرمی برای بسیاری از کاربردها  از توسعه ترکیبات دارویی گرفته تا آنالیزهای محیط زیستی، روش مناسبی است. توانایی شناسایی گستره وسیعی از ترکیبات، این روش را برای دانشمندان در بسیاری از زمینه ها به یک روش عمومی و متداول تبدیل ساخته است. زمینه های کاربرد LC-MS  بسیار متنوع است که دستگاه ها و روش های بسیار زیادی را شامل می شود. ارائه لیست کاملی از کاربردهای LC-MS عملا غیرممکن است. انعطاف پذیری این روش، استفاده از آن را در زمینه های بسیاری جذاب و کارآمد ساخته است. برخی از کاربردهای جالب توجه این روش در مقاله حاضر فهرست شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code