میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای تعیین مشخصات سطوح و مواد در مقیاس نانو توسعه یافته است.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای تعیین مشخصات سطوح و مواد در مقیاس نانو توسعه یافته است. اثر رامان (پراکندگی غیرکشسان نور) اطلاعات وسیعی درباره ترکیب شیمیایی نمونه، کیفیت ساختار بلوری، جهت‌گیری بلور، شناسایی نقص یا ناخالصی در بلور و سایر موارد را در اختیار قرار می دهد.
تلفیق  AFM و رامان، یکی از آخرین روش‌های جفت شده تصویربرداری و تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی مواد به شمار می‌رود. امروزه، RAMAN-AFM  به عنوان ابزار ارزشمندی برای زیست شناسان، شیمی دانان، شرکت‌های داروسازی، طراحان مواد جدید به‌ویژه در نانوفناوری مورد استفاده قرار می گیرد تا رابطه بین اطلاعات شیمیایی و خواص فیزیکی نظیر خواص مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و توزیع فاز مشخص شود. 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code