دسته‌ای از مواد هوشمند با تغییر محرک هایی همچون نور و حرارت تغییر رنگ می‌دهند که با عنوان مواد کروماتیک شناخته می‌شوند ; کاربردهایی از پزشکی تا صنایع هوایی دارند.

یکی از مهم ترین دسته‌های مواد هوشمند مواد تغییر رنگ دهنده هستند در واقع این مواد که در معرض شرایط مختلف تغییر رنگ می‌دهند، کروموژنیک یا کروموتروپیک هستند و پدیده تغییر رنگ در اثر محرک خارجی کروموتروپیزم خوانده می‌شوند. محرک تغییر رنگ می‌تواند نور، حرارت، تنش مکانیکی، ماده‌ی شیمیایی باشد. در برخی موارد تغییر رنگ موقت و بازگشت پذیر است و در برخی دیگر از این مواد، تغییر رنگ دائمی است.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

در این مقاله توضیح مختصری در خصوص هر یک از این مواد ارائه می‌شود.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code