دستگاه اسانس گیر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه اسانس‌گیری بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اسانس گیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نام انگلیسی :

Clevenger

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقدار اسانس درصد %
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استخراج اسانس توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیه فکری قمی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۵۱۶
راضیه عظیمی اترگله استاديار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۵۱۱
کامکار جایمند دانشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۵۱۳