دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات بیابان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خاکشناسی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور - بخش تحقیقات بیابان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، موسسه احقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات بیلبان، ص پ 116-13185

مشخصات دستگاه اندازه گیری پتانسیل آبی برگ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

نام انگلیسی :

Leaf Water Potential Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
لیلا کاشی زنوزی كارشناس ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵ داخلی ۴۳۱ و ۴۸۱