شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با توجه به ارائه خدمات با کیفیت به محققین در مراکز تحقیقاتی، از سوی مدیریت این شبکه در معاونت علمی ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.

شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با توجه به ارائه خدمات با کیفیت به محققین در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی در راستای پیشبرد برنامه های توسعه علم و فناوری کشور و کسب بیش از 50 درصد از امتیاز ارزیابی عملکرد سال 1397 شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی از سوی مدیریت این شبکه در معاونت علمی ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.

لازم به ذکر است شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پنجمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (معاونت علمی ریاست جمهوری) توانست با کسب رتبه 14 در بین بیش از 300 مرکز عضو، تنها مجموعه از وزارت جهاد کشاورزی باشد که دارای رتبه برتر در سطح ملی باشد.

 

تقدیر نامه

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code