کتاب‌های آزمایشگاه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اصول استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و نقش پررنگ شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شد.

” کارگروه تخصصی ساماندهی آزمایشگاه‌ها” با توجه به سیاست‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به منظور سامان‌دهی، بهینه‌سازی، ارتقای توانمندی و اثربخشی بیشتر فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تحت پوشش خود در سال 1394 تشکیل شد. یکی از اعضای فعال این کارگروه، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که آقایان دکتر محمد متینی‌زاده (سال 1394) و مهندس محمود نادری (1400-1394) نمایندگان مؤسسه در کارگروه مذکور هستند. بررسی و تخصیص شناسه ملی به آزمایشگاه‌های مستقر در مؤسسه‌های ستادی، پژوهشکده‌ها، مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی بر اساس شاخص‌های استاندارد، یکی از ارزشمندترین فعالیت‌های این کارگروه است که از همان سال اول تاسیس آغاز شد و نتایج حاصل از آن در کتابی با عنوان آزمایشگاه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسید.

 

 

در ادامه فعالیت‌های راهبردی کارگروه، با توجه به گستردگی و تنوع آزمایشگاه‌های زیر نظر سازمان تحقیقات، ترویج کشاورزی، برای به کارگیری یک استاندارد واحد برای یکسان‌سازی، اعتباربخشی و تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌های زیرمجموعه و کاهش اعمال سلیقه، ارتقای دانش فنی کارشناسان و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی، کمیته‌ای به نام” کمیته استانداردسازی آزمایشگاه‌ها” در سال 1395، در کارگروه ساماندهی آزمایشگاه‌های سازمان تشکیل شد. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با توجه به تجربه‌ای که در خصوص اجرای استاندارد ISO 17025 در آزمایشگاه شیمی گیاهی داشت و مدت‌ها به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت می‌کرد به عنوان دبیرخانه این کمیته انتخاب گردید. آقای مهندس محمود نادری مسئول کمیته مربوطه و خانم مهندس زهرا بهراد دبیری آن را بر عهده داشتند. اعضای کمیته شامل آقایان دکتر امیری‌نیا (سازمان تات)، دکتر سید احمد میرهادی (مؤسسه تحقیقات علوم دامی) و خانم‌ها مهندس فریبا اسماعیلی (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، دکتر فوژان بدیعی (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)، دکتر مهرناز بنی‌اعمام (دفتر محیط زیست و سلامت غذا)، دکتر رعنا دستجردی (مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی)، خانم مهندس ویکتوریا عسکری (مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر) و دکتر لیلا فرآورده (مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور) بودند. جلسات و مباحث متعددی در خصوص الزامات مدیریتی، الزامات فنی و الزامات ایمنی در ساماندهی آزمایشگاه‌های سازمان و روش‌های اجرایی آن بر پایه استانداردهایISO 17025 وOHSAS18001 صورت گرفت و نتایج حاصل از آن منجر به تهیه و تدوین کتابی با عنوان اصول استانداردسازی آزمایشگاه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جلد اول و جلد دوم گردید. اجرای الزامات استاندارد تدوین‌شده در این کتاب در آزمایشگاه‌های زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اجباری است.

                                                      

امید است که با پیاده‌سازی مباحث بیان‌شده در خصوص استانداردسازی آزمایشگاه‌ها، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر آزمایشگاه‌های زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.          

  

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code