دومین جلسه بازنگری مدیریت در آزمایشگاه های موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور به تاریخ 1401/03/21 تشکیل شد

در جلسه بازنگری مدیریت مدیر آزمایشگاه­ به همراه مدیر کیفیت، سیستم مدیریت آزمایشگاه‌ را در فواصل شش ماهه و در حد کفایت مورد بازنگری قرار می‌دهد، تا از مناسب بودن، تداوم و کارایی سیستم‌های مذکور در برآورده کردن الزامات ذکر شده در آخرین تجدیدنظر معتبر استاندارد‌ ISO/IEC 17025، اطمینان حاصل کند. دومین جلسه بازنگری مدیریت در آزمایشگاههای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تاریخ 1401/03/21 با حضور مدیر آزمایشگاه، جانشین مدیر آزمایشگاه، مدیر کیفیت، مدیران فنی، جانشینان مدیر کیفیت برگزار گردید. در این جلسه مطالبی نظیر بازخورد‌های مشتریان، شکایات، گزارش­های پایش کالیبراسیون تجهیزات، اقدامات اصلاحی و نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی و ... مورد بررسی قرار گرفتند و اقدامات مورد نیاز همراه با ذکر زمان لازم به واحدهای مختلف محول گردید.

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code