این مقاله، مروری بر چگونگی آماده‌سازی نمونه‌های مایع و جامد، به منظور خوانش با دستگاه جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی است.

این مقاله، مروری بر چگونگی آماده‌سازی نمونه‌های مایع و جامد، به منظور خوانش با دستگاه جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی است.

آماده‌سازی نمونه برای انجام آنالیز شیمیایی، شامل بخش‌های بسیار مهم و اساسی است به‌طوری که اگر آماده‌سازی به درستی انجام نگیرد، خطاهای زیادی در نتایج آزمایش‌ها به وجود می‌آورد.


ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code